Om

Ör-Ormesberga bygdegårdsförening som driver Ormesberga bygdegård bildades den 5 februari 2013. Den nybildade föreningen fick Ordenshuset i Ormesberga från Logen Decembersol och namnet ändrades till Ormesberga Bygdegård.

Bygdegården är en allmän samlingslokal, en lokal som är synnerligen viktig för bygden och behövs för föreningsliv, ungdomsverksamhet, kulturell eller annan liknande verksamhet.

Vår målsättning är att driva vår bygdegård för uthyrning till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt organisationer och enskilda som önskar använda Bygdegården. Den skall vara en modern lokal som underhålls och förnyas i en levande landsbygd för alla boende i Ör-Ormesberga för olika aktiviteter.

Sedan våren 2014 hyrs en del av Bygdegården ut till Föreningen Vi Unga.