Medlemskap

Årsavgiften är 100 kr för enskild och 200 kr för familj.

Vårt bankgiro är 171-5234.